Protectia muncii

Fii in siguranata!

Succesul afacerii tale tine de siguranta ta si a angajatilor tai la locul de munca!

Serviciile nostre cuprind:

 • Asigurarea consultantei de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Stabilirea pentru angajati, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiei ocupate
 • Elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca din societate
 • Informarea fiecarei persoana, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare prin instruirea introductiv generala
 • Urmarirea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
 • Prezentarea documentelor si oferirea relatiilor solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor
 • Realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
 • Controlul instruirii si informarii personalului in problemele de securitate si sanatate in munca, prin toate formele de instruire
 • Participarea la cercetarea accidentelor de munca si evidenta acestora
 • Elaborarea listei cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, participarea la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune
 • Colaborarea cu serviciul de medicina muncii in fundamentarea programului de masuri de securitate si sanatate in munca