Situatii de urgenta (PSI)

Serviciile noastre cuprind:

 • Consultanta, asistenta de specialitate si reprezentarea în domeniul Situatiilor de Urgenta pe durata contractului
 • Asigurarea tematicii scrise, pe specialitati, necesara pentru instruirea angajatilor
 • Efectuarea instructajului introductiv general conform tematicii, testarea scrisa a personalului participant si consemnarea acestora în fisele individuale de instructaj pentru situatii de urgenta
 • Reprezentarea şi consilierea în faţa organelor de control pentru controalele legate de domeniul situatiilor de urgenta, fără implicarea directă în ceea ce priveşte încheierea documentelor de control
 • Intocmirea planului si tematicii anuale de instruire
 • Verificarea si efectuarea controlului privind modul de desfasurare a activitatilor pe linie de situatii de urgenta (instruirea periodica, respectarea legislatiei specifice in vigoare), starea echipamentelor tehnice, dotarea cu mijloace de prima interventie în caz de incendiu, control care se efectueaza numai in prezenta unei persoane desemnate de societate
 • Testarea şi verificarea anuală a cunoştinţelor conducătorilor locurilor de muncă pe linie de situatii de urgenta
 • Asigurarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate la încheierea contractelor cu terţii privind clauzele de situatii de urgenta
 • Asigurarea de consultanta şi asistenta de specialitate pentru întocmirea planului de evacuare in caz de urgenta, alcătuirea formatiilor de prima interventie in caz de incendiu, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor, intocmirea planurilor de urgenta, a programului de testare a capacitatii de raspuns si a raportului de actiune/testare pentru situatiile de urgenta posibile in cadrul societatii
 • Consiliere in alcatuirea bugetului propriu necesar organizarii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si de echipamente de protectie specifice
 • Consiliere pentru elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic
 • Informare prompta in cazul în care legislaţia în domeniu se modifică şi/sau completeaza